УПРАВА

direktor

Марија Лазаревић

директор

Рођена је 20. октобра 1980. године у Лесковцу. Основну школу и гимназију завршила је у Лесковцу. Завршила је Технички факултет у Бору Универзитета у Београду. На истом факултету стекла је и звање мастер инжињер менаџмента. Од 2013. до 2018. године обављала је послове директора. Поново је именована за директора децембра 2018. године.