O нама

Основна делатност архива је заштита архивске грађе у њеном настајању, као и сређивање, обрада, пружање на коришћење и публиковање архивске грађе.
Архив је отворена установа културе и у свом раду примењује високе стандарде бриге за заштиту архивске грађе подижући свест о значају за историју, данас и у будућности.
Архив, широј јавности пружа информације о културно-историјској баштини коју чува, приређивањем изложби, издавачком делатношћу, промоцијама, предавањима, кроз сарадњу са образовним институцијама и медијским кућама.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЛЕСКОВАЦ

ИНФОРМАТОР

Статут

СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЛЕСКОВАЦ 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ


2016
2017
2018

Powered by WebExpress