O нама

Основна делатност архива је заштита архивске грађе у њеном настајању, као и сређивање, обрада, пружање на коришћење и публиковање архивске грађе.
Архив је отворена установа културе и у свом раду примењује високе стандарде бриге за заштиту архивске грађе подижући свест о значају за историју, данас и у будућности.
Архив, широј јавности пружа информације о културно-историјској баштини коју чува, приређивањем изложби, издавачком делатношћу, промоцијама, предавањима, кроз сарадњу са образовним институцијама и медијским кућама.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЛЕСКОВАЦ

ИНФОРМАТОР

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ЗАПОСЛЕНИХ
ПРАВИЛНИК О МОБИНГУ
ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА Ј.Н. У ИАЛ
ДОПУНА ПРАВИЛНИКА ЕТИЧКИ КОДЕКС
ОДЛУКА О ИЗГЛЕДУ ЗАШТИТНОГ ЗНАКА ИАЛ


Статут

СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЛЕСКОВАЦ 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ


2016
2017
2018

Powered by WebExpress