O нама

Основна делатност архива је заштита архивске грађе у њеном настајању, као и сређивање, обрада, пружање на коришћење и публиковање архивске грађе.
Архив је отворена установа културе и у свом раду примењује високе стандарде бриге за заштиту архивске грађе подижући свест о значају за историју, данас и у будућности.
Архив, широј јавности пружа информације о културно-историјској баштини коју чува, приређивањем изложби, издавачком делатношћу, промоцијама, предавањима, кроз сарадњу са образовним институцијама и медијским кућама.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЛЕСКОВАЦ

ИНФОРМАТОР

Статут

СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЛЕСКОВАЦ 

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ


2016
2017
2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ШТАМПАЊЕ КЊИГА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА АЛАРМНЕ УРЕЂАЈЕПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ОДВОЗ СТАРОГ ПАПИРА


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ


Powered by WebExpress